OK DOKUMENTY

Tu znajdziesz moje i mojej koleżanki innowacje jako dokumenty przedstawiane Radzie Pedagogicznej, kryteria oceniania oraz inną papierologię :), ale tylko tę, którą uznaję za ważną dla OK. Staram się przestrzegać praw autorskich, ale jeśli zauważysz, że skorzystałam z Twoich materiałów bez odpowiedniej wzmianki, daj mi znać! Szybko to naprawię 🤗

Zaczynamy OK przygodę – prezentacja

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Nasze PZO to wynik kompromisu zawartego przez członków zespołu humanistycznego. Jest na tyle otwarte, że moje OK zasady w końcu nie są z PZO sprzeczne…

List do rodziców klasy 4.

List do rodziców o OK

postawy MK na gazetkę

OK zasady oceniania – dla ucznia

List do rodziców o OK 2022

Nasza innowacja - Od czytania i pisania...

Kropkowy przepis na opowiadanie

Okejowy przepis na opowiadanie

kryteria oceniania wypowiedzi na egzaminie

charakterystyka postaci literackich klasa 7

charakterystyka porównawcza

chrakterystyka postaci literackiej klasa 6

dedykacja

DZIENNIK

kartka pocztowa - pozdrowienia

list prywatny

LIST_OFICJALNY

notatka prasowa

ogłoszenie

opis krajobrazu

opowiadanie

rozprawka

zaproszenie

życzenia

egzamin ósmoklasisty - procedury

egzamin ósmoklasisty - usunięte treści