OK DOKUMENTY

Tu znajdziesz moje i mojej koleżanki innowacje jako dokumenty przedstawiane Radzie Pedagogicznej, kryteria oceniania oraz inną papierologię :), ale tylko tę, którą uznaję za ważną dla OK. Staram się przestrzegać praw autorskich, ale jeśli zauważysz, że skorzystałam z Twoich materiałów bez odpowiedniej wzmianki, daj mi znać! Szybko to naprawię 🤗

Zaczynamy OK przygodę – prezentacja

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Nasze PZO to wynik kompromisu zawartego przez członków zespołu humanistycznego. Jest na tyle otwarte, że moje OK zasady w końcu nie są z PZO sprzeczne…

Karta umiejętności na koniec 4. klasy

karta umiejętności na koniec klasy 5.

Karta umiejętności na koniec 6. klasy

Karta umiejętności na koniec 7. klasy

Karta umiejętności na koniec 8. klasy

List do rodziców klasy 4.

List do rodziców o OK

postawy MK na gazetkę

OK zasady oceniania – dla ucznia

Nasza innowacja - Od czytania i pisania...

Kropkowy przepis na opowiadanie

Okejowy przepis na opowiadanie

kryteria oceniania wypowiedzi na egzaminie

charakterystyka postaci literackich klasa 7

charakterystyka porównawcza

chrakterystyka postaci literackiej klasa 6

dedykacja

DZIENNIK

kartka pocztowa - pozdrowienia

list prywatny

LIST_OFICJALNY

notatka prasowa

ogłoszenie

opis krajobrazu

opowiadanie

rozprawka

zaproszenie

życzenia

egzamin ósmoklasisty - procedury

egzamin ósmoklasisty - usunięte treści